• Men’s Two-Tone Windbreaker Jacket

  Erkekleriň iki tonly şemaly döwýän penjek

  • Suw geçirmezligi üçin lentalar bilen suw geçirmeýän we dem alýan
  • Hapadan goramak üçin kontrast panelleri
  • Kapotda ösdürilip ýetişdirilen we amaly
  • Çyzgyly kapot
  • ampeterlik saklamak üçin 2 sany fermuar jübüsi
  • Çyzgy sazlanylýan çeňňek
  • Elastik baglaýjy gysgyçlar
 • Men’s Two-Tone Rain Jacket

  Erkekleriň iki tonly ýagyş penjek

  • Suw geçirmezligi üçin lentalar bilen suw geçirmeýän we dem alýan
  • Hapadan goramak üçin kontrast panelleri
  • Kapotda ösdürilip ýetişdirilen we amaly
  • Öň egilen ýeňler hereket erkinligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär
  • Saklamak üçin 4 jübü
  • Çyzgy sazlanylýan çeňňek
  • “Velcro” sazlaýjy gysgyçlar
 • Men’s Multi-Sport Waterproof Jacket – Windbreaker

  Erkekleriň köp sportly suw geçirmeýän penjek - Windel döwüjisi

  • Suw geçirmeýän, dem alýan we ýel geçirmeýän matalar çygly, çygly howadan goraýar; doly kranlanan tikişler gurak galmagyňyzy üpjün edýär
  • lighteňil gurluşyk goşmaça rahatlyk üçin hereketli aýna uzynlygy bilen öwünýär
  • Doly sazlap boljak kapot örtügi goşýar
  • Suw geçirmeýän merkeziň öňündäki fermuar
  • 2 sany fermuar el jübüsi
  • Elastik çeňňekler we sazlanyp bilinýän çyzgylar, laýyklygyňyzy üpjün edýär
 • Men’s Waterproof Windbreaker Jacket

  Erkekleriň suw geçirmeýän ýel döwüjisi

  • outputokary öndürijilikli iş üçin niýetlenen gaplanan ýel döwüjisi
  • Mehaniki uzaldylan neýlon matasy çydamly we amatlydyr
  • Çyzgy we saklaýjy bilen sazlanylýan kapot
  • Elastik bilekler ylgaýarkaňyz ýeňleri ýerinde saklaýar
  • 2 sany el jübü
  • Doly uzynlykdaky suwa çydamly fermuar
  • Düzülip bilinýän aýlaw
  • Poliester örtük astar
 • Men’s Packable Waterproof Over Jacket – Windbreaker

  Kurtkanyň üstünden erkekleriň gaplap bilýän suw geçirmeýän ýeri - Windel döwüjisi

  • Suw geçirmeýän, dem alýan we ýeňil
  • Şemala çydamly
  • Eňek garawulynyň öň tarapy
  • “Hook” we “Loop” sazlaýjylary bilen örtülen ýokary derejeli kapot
  • Iki sany öň jübüli jübü
  • Yzky şarjagazlar
  • Kapot we kalça çyzgy şnur sazlaýjylary
  • Düzülip bilinýän çeňňek we aýlawly gysgyçlar
  • Tapylan tikişler
  • Amatlylyk üçin kiçijik sumka salyň
 • Men’s Outdoor Hooded Waterproof Jacket

  Erkekleriň açyk kapotly suw geçirmeýän penjek

  • Çydamly we amatly gaplap boljak ýagyş penjek
  • armyly we ýele çydamly
  • Ultra ýeňil we işleýär
  • Düzülip bilinýän neýlon çyzgyly uly kapot
  • Iki sany dik zolakly öň jübü
  • “Velcro” sazlap boljak ýeňli gysgyçlar
  • Zipiň doly ýapylmagy
  • Güýçli poliester mikrofiber matasy
 • Two-Tone Hooded Rain Jacket – Waterproof Jacket

  Iki tonly kapotly ýagyş penjek - Suw geçirmeýän penjek

  • Windel geçirmeýän, suwdan goraýan we ýeňil penjek
  • Eňek garawully beýik ýakasy
  • Üç nokatly sazlap boljak kapot
  Ellik üçin amatly çekimli doly fermuar
  • Tor örtügi bilen iki sany uly, gysylan el jübüsi
  • Iki sany uly içki ýeň jübü
  • Çeňňek we aýlawly sazlanyp bilinýän bilekler
  • Aşak şnur gulplary bilen sazlanyp bilner
  • Iki taraplaýyn fermuarlar bilen aşaky howa çalşygy
  • Asma aýlaw
  • Üç gatly rezin lentaly suw bilen örtülen tikişler
  • Içki tupandan flapdan goramak