• Hi-Vis Polar Fleece Vest

  Salam-Vis Polar Fleece Vest

  • Çydamlylygy üçin 100% poliester
  • 280gsm pes tabletka polýar ýüň mata
  • Öňki kontrast paneli
  • Easyeňil ideg matasy
  • Doly fermuar
  • Iki gapdal welt jübü
  • Iki gatly ýüň ýakasy
 • Hi-Vis Reversible Bodywarmer Vest

  Salam-Vis yzyna gaýtarylýan beden öndürijisi

  • 2 "kümüş şöhlelendiriji lenta
  • Oturylyşyk
  • Jübüler: daşyndan 2 welt, ters tarapynda 2 aşaky patch
  • Fermuaryň öň ýapylmagy
  • Möhürli tikişler bilen suw geçirmeýän
  • Suw geçirmeýän daşky gabyk matasy
  • Deňiz flotunda tersine görnüş (1 görnüşde 2) ters görnüş
  • Goşmaça ýylylyk üçin poliester örtük bilen örtülen
 • Hi-Vis Reversible Vest with Reflective Tape – Orange

  “Salam-Vis” öwrülişik lentasy bilen mämişi

  • Tersine we ýyly, salam ýa-da deňiz ýelek hökmünde ulanylyp bilner. Köp ýagdaýlar üçin peýdaly
  • “Hi-Vis” tarapynda tersine we doly möhürlenen
  • Mikro polýar ýüňi ýylylyk üçin ters tarapa sokuň
  • Oýlanýan lenta - H nagşy
  • 2 "kümüş şöhlelendiriji lenta
  • Jübüler: daşyndan 2 welt, ters tarapynda 2 aşaky patch
  • Fermuaryň öň ýapylmagy
 • Womens Lightweight Puffer Vest

  Aýal-gyzlar ýeňil Puffer Vest

  • 200g termiki izolýasiýa bilen gaty ýeňil düşekli gilet
  • Howa garşy iki taraplaýyn esasy fermuar, ellik üçin amatly şnur çekmek we içerki howa çydamly flap
  • Zip garaageslary bilen iki sany aşaky aşaky jübü
  • Zip garaagely bir gysylan döş jübüsi
  • Jübüleriň hemmesine ellik üçin amatly şnur çekilýär
  • Egniň töweregine elastik baglaýjy gysgyçlar
  • Aşaky elastik baglanyşyk
  • Eňegiň garawuly bilen dik durmak
  • Ulanylmaýan mahaly aňsat daşamak üçin halta
 • Men’s Reversible Quilted Vest – Blue/Black

  Erkekleriň tersine öwrülişi - Gök / Gara

  • 1 taraplaýyn fermuaryň aşagyndaky tupan elementleri daşarda saklaýar
  • 2 sany daşarky jübü: fermuar ýapylýan el jübüleri
  • 2 içerki jübü: fermuar ýapylýan el jübüleri
  • Tersine dizaýn
  • Örän ýeňil düşekli ýelek
  • Windel we suwa çydamly gurluşyk
 • Winter Work Vest with pockets – Black

  Jübüli gyşky iş dynç alyşy - Gara

  • Daşarda ulanmak üçin ýeňil örtülen, ýeňsiz ýelek
  • Press ýel düwmesiniň yzy bilen şemalyň flapynyň aňyrsynda doly uzynlykdaky fermuar
  • Gizlenen metbugat studiýalary bilen bäş sany daşky jübü
  • Iki el gyzdyryjy jübü
  • Jübiň içindäki biri
  • Boýnuňyza goşmaça gorag üçin ýakany dikiň
  • Çydamly we güýçli material
  • Suwdan goraýan çydamly kanwas
  • Berkidilen goltuklar we boýunlar
  • Yzygiderli laýyklyk
 • Men’s Reversible Puffer Vest – GreyBlack

  Erkekleriň tersine öwrülişi - GreýBlack

  • 1 taraplaýyn fermuaryň aşagyndaky tupan elementleri daşarda saklaýar
  • 2 sany daşarky jübü: fermuar ýapylýan el jübüleri
  • 2 içerki jübü: fermuar ýapylýan el jübüleri
  • Tersine dizaýn
  • Örän ýeňil düşekli ýelek
  • Windel we suwa çydamly gurluşyk
 • Mens Outdoor Softshell Vest

  Erkekler açyk Softshell Vest

  • Gündelik ulanylyş, gizlinlik, aralyk, sport zaly ýa-da syýahat üçin ajaýyp
  • Ajaýyp we amatly orta gatlak ýelek
  • weeňil we geýmek üçin gaty amatly
  • Eňek garawuly bilen doly iki taraplaýyn ýarym awtomat fermuar
  • Elementlerden goşmaça gorag üçin ýokary ýakasy
  • Fermuar bilen iki sany uly bökdençsiz jübü
  • Çep döş jübüsini zip bilen berkidilen
  • Bedeniň hemişe ýyly bolmagy üçin içerde ýumşak astar
  • Iki şnurly açar bilen bel zolagyny çyzmak
  • Windel we suwa çydamly
 • Quilted Down Reversible Puffer Vest Mens

  Quilted Down Tersine Puffer Vest Erkekler

  • 100% gaýtadan işlenen izolýasiýa bilen örtülen, inçejik “Vest” -iň suwy goraýjy görnüşi bar.
  • Inçe laýyk
  • Çygly bolsa-da ýylylyk üçin 11 g / ft² izolýasiýa
  • Doly uzynlykdaky merkezi zolak
  • Kapotyň öň we arka tarapy we gapdal tikişleri
  • Tersine dizaýn
  • Kontrast asty
  • Berkidilen kapot
  • 2 el jübüsi
 • Men’s Outdoor Quilted Vest

  Erkekleriň açyk howasy

  • weeňil puffer ýelek, salkyn howa şkafyňyza amatly goşant goşýar
  • Oturylan dizaýn amatly we rahat eşikleri üpjün edýär
  • Doly uzynlykdaky fermuar aňsat geýmäge we gatlamaga mümkinçilik berýär
  • Iki sany daşarky jübü
  • riseokarky beýik ýakasy
  • Yzygiderli laýyklyk
  • Elastik çeňňek we çeňňek - güýçlendirilen we howany goramak üçin
 • Hi-Vis Reversible Vest with Reflective Tape – Lime

  “Salam-Vis” öwrülişik lentasy bilen hek

  • Tersine we ýyly, salam ýa-da deňiz ýelek hökmünde ulanylyp bilner. Köp ýagdaýlar üçin peýdaly
  • “Hi-Vis” tarapynda tersine we doly möhürlenen
  • Mikro polýar ýüňi ýylylyk üçin ters tarapa sokuň
  • Oýlanýan lenta - H nagşy
  • 2 "kümüş şöhlelendiriji lenta
  • Jübüler: daşyndan 2 welt, ters tarapynda 2 aşaky patch
  • Fermuaryň öň ýapylmagy
 • Men’s 600 Fill Lightweight Down Vest

  Erkekler 600-den ýeňil agramy doldurýarlar

  ● ighteňil, dem alýan we ultra ýyly
  Front 1 taraplaýyn fermuar
  Outside Iki sany daşarky jübü
  Rise riseokarky beýik ýakasy
  Baglanan goltuklary uzadyň
  ● Adaty laýyklyk
  ● Elastik çeňňek - güýçlendirilen amatly we howany goramak üçin
12 Indiki> >> Sahypa 1/2