• Hi-Viz Waterproof Oxford Polyester Safety Pants

  Salam-Wiz suw geçirmeýän Oksford poliester howpsuzlyk balaklary

  ● 3000 Denier rip-stop poliester oksford / PU materialyň ýeňil agramy we sowuk şertlerde-de çeýe
  ● Iki gezek tikilen, kranlanan we ýylylyk bilen örtülen tikişler
  ● Suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän
  Work Iş rahatlygy we howa çalşygy üçin sahy ölçeg
  Adjust Düzülip bilinýän çyzgy bilen bel
  ● 2 ”gara kontrastly material bilen aşaky aýaklarda kümüş şöhlelendiriji lenta
  ● Iki sany uly ýük jübüsi
  ● Gara düýbi - Hapa, palçyk ýa-da reňk gizlemek üçin kömekçi enjamlar
  Leg Easyň öçürilmegi üçin aýagyň düýbünde çydamly fermuarlar
 • Women’s Mountaineering Softshell Trousers

  Aýal-gyzlar alpinisti jalbar

  Mountain Dag gezelençleri we dag gerişleri üçin amatly ýeňil çukur
  Double Softumşak gabyk matasyny goşa dokamak
  ● Windel geçirmeýän, suwa çydamly, dem alýan
  Sil Silikon egin gaýyşlary bilen aýrylýan, sazlanyp bilinýän ýaýlar
  ● Elastik çeňňek we biliň aýlawy
  Button düwmäni düwme bilen açyň we studiýanyň ýapylmagyny basyň
  Hand Iki sany elli jübü
  Alpinizm aýakgaplaryny ýerleşdirmek üçin sazlanan aşaky aýaklary gysylan we gysylan ses
  Use Maslahat berilýän ulanyş: Gar ýagmak, alpinizm, gyş gezelençleri
 • Lightweight Softshell Trousers

  Lighteňil Softshell Balak

  Cr Gaýgysyz günler we uzyn çemeleşmeler üçin tehniki balak
  Move Göçüreniňizde aýakly aýak aýlanmaz
  ● Çalt guratýan material yssy günleri şemal öwüsýär
  ● Düzülip bilinýän bel, çeňňek wagtynda ygtybarly saklanýar
  ● Halfarym elastikleşdirilen sazlanyp bilinýän bel
  Press Beliň iki gezek ýapylmagy
  Hand 2 sany fermuar el jübüsi
  ● 1 fermuar arka jübü
  Soft Çydamly ýumşak gabykly mata çäklendirilmedik rahatlyk üçin 4 taraplaýyn uzalýar
  Water Çydamly suwy goraýjy (DWR) bejergisi, çyglylygyň üstündäki monjuklara kömek edýär
  Use Maslahat berilýän ulanyş: Gar ýagmak, alpinizm, gyş gezelençleri
 • Waterproof Hi Viz with Reflective Rain Bib Pants

  Suw geçirmeýän Salam Wiz, şöhlelendiriji ýagyş Bibli balakly

  Back Arka tarapynda PU örtükli 150 deniýer poliester oksford matasy
  ● Suw geçirmeýän sary bibli balak
  Hi Salam eşikleriň hemmesine gabat gelýär
  Se möhürlenen tikişler bilen amatly, ýokary hilli, suw geçirmeýän we dem alýan material
  Quick Çalt çykarylýan tokly ýokary hilli elastik asma enjamlar
  Leg Aýak gysgyçlary üçin sazlanyp bilinýän gaýyşlar
  Ap Öňe ýapyşmak bilen uçmak
  The Aşakdaky çeňňek we aýlaw, aýakgap geýeniňizde balak geýmäge mümkinçilik berýär
  ● 2 dýuým ini kümüş şöhlelendiriji material
  Each Her aýagyňyza iki gezek şöhlelendiriji kran
  High visokary görünýän hek we mämişi bar
 • Sealed Waterproof Safety Pants

  Möhürli suw geçirmeýän howpsuzlyk balaklary

  ● 100% poliester - PU örtükli
  ● Suw geçirmeýän, kranly tikişler bilen dem alýan
  Ult Iň soňky eşik rahatlygy üçin biliňi doly elastikleşdirmek
  Howpsuz ýerleşdirmek üçin fermuar ýapmak
  Extra Goşmaça çydamlylyk üçin ekilen tikişler
  ● 2 ”aýaklaryň aşagyndaky kümüş şöhlelendiriji zolak
  Leg Aýak üçin 2 keseligine zolak
  Ocket Jübiň üsti bilen çyz
  Fabrice Suwuň çydamly matasy, matanyň üstünden suw monjuklary
  Wind windeliň sowuklamagyndan goramak üçin ýele çydamly