• Men’s Reversible Fleece Jacket – Fleece Hoodie

  Erkekleriň yzyna gaýtarylýan ýüpek eşigi - Fleis Hoodie

  • Goşmaça ýylylyk üçin ajaýyp ýüňden ýasalýar
  • Pes temperatura we güýçli ýeller üçin ajaýyp
  • Ajaýyp beden çyglylygy we ýylylygy dolandyrmak
  • Bir taraplaýyn doly fermuar
  • Iki sany giň jübü
  • Has oňat ýerleşdirmek üçin sazlanylýan aşaky gyrasy we elastik çeňňekler
  • Elastik baglaýjy kapot
  Ellik üçin amatly fermuar çekýär
 • Men’s Quarter Zip Fleece Pullover – Mens Fleece

  Erkekleriň kwartaly Zip Fleever Pullover - Erkekler Fleece

  • Adatdan daşary ýyly ýüň switer
  • 360 gsm goşa mikrofl
  • eňek garawully öň zolak
  • Has gowy goramak üçin ýakanyňy dik
  • Elastik baglaýjy gysgyçlar
  • Elastik çyzgylar we şnurlar bilen aşaky bölek
  • 2 sany el jübü
  • Tekiz tikişler
 • Men’s Tactical Fleece Jacket

  Erkekleriň taktiki ýüň eşigi

  • Güýçli ýakasy, egin we bilek
  • Wertikal döş jübüsi
  • Iki sany jübüt jübü
  • armokarky gol jübüsi
  • “Hook-and-Loop” ýapylmagy bilen iki dýuým uzalýan ýeň
  • Iki ýokarky gol paneli
  • Iki slaýderli doly merkezi fermuar
  • Bel zolagyny çyzmak
 • Full Zip Jacket – Men’s Fleece

  Doly zip penjek - Erkekleriň eşigi

  • Egniň möwsüminiň temperaturasy üçin ýyly we çydamly penjek
  • Klassiki stil jübütleri ýolda bir gije ýa-da şäherde bir gije gowy
  • Doly zolakly dizaýnda durmak ýakasy bar
  • Zip ýapylýan iki sany öň jübü
  • Düzülip bilinýän çyzgy şnury
  • Standart laýyklyk
 • Women’s Fleece Coats & Jacket – Fleece Jacket

  Aýallaryň eşikleri we penjekleri - eşikli penjek

  • Easyeňil geýilýän ýylylyk üçin 100% gaýtadan işlenen poliester iki taraplaýyn gaty gyrkym ýüň
  • heatylylygy ýitirmek üçin amatly ýakasy bilen aňsat şemallamak üçin doly zolakly kurtka
  • Şahsy zatlaryňyzy goramak üçin iki sany öň jübü
  • Çerkezler we aýaklar deride rahatlyk üçin spandeks bezegine eýe
  • Tekiz tikiş gurluşygy köp mukdarda azalýar we tikin kafesini azaltmaga kömek edýär
 • Boys Hooded Fleece Jacket

  Oglanlar eşikli eşik

  • Gaýtadan işlenen poliester ýel geçirmeýän örtükli ýokary üýşmeleň ýüň
  • Rezin çekiji bilen VISLON® öň tarapy
  • Tüweleýiň çişmegi we eňegiň garawuly
  • Fermuar çekimli 2 sany elde işleýän jübü
  • Elastik çeňňekler
  • Hem çyzgysy
  • Yzygiderli laýyklyk
  • Çyzgy bilen berkidilen kapot
 • Zip Up Fleece Jacket – Men’s Fleece

  Zip Up ýüpek penjek - Erkek eşik

  • Easyeňil geýilýän ýylylyk üçin 100% gaýtadan işlenen poliester iki taraplaýyn gaty gyrkym ýüň
  • heatylylygy ýitirmek üçin amatly ýakasy bilen aňsat şemallamak üçin doly zolakly kurtka
  • Şahsy zatlaryňyzy goramak üçin iki sany öň jübü
  • Çerkezler we aýaklar deride rahatlyk üçin spandeks bezegine eýe
  • Tekiz tikiş gurluşygy köp mukdarda azalýar we tikin kafesini azaltmaga kömek edýär
 • Womens Heavyweight Two-Tone Fleece Jacket – Women’s Fleece

  Aýallar agyr agramly iki tonly ýüpek penjek - Aýallar ýüňi

  • colokary ýakasy boýnuňyzy ýyly saklaýar
  • Merkeziň öň tarapy we iki sany öň tarapy jübü
  • Gap-gaç bilen gabat gelýän döş jübüsine
  • Reňkli gapdal paneller
  • Çuň el bilen işleýän jübüler
  • Doly uzynlykdaky zip
  • Kauçuk zynjyr
  • Yssyda saklamak üçin elastik çeňňekler
  • Çagyrylan ýer üçin göni çyzygyň çyzgysy
  • armyly we amatly ýüň penjek
  • Çäreler: Pyýada gezelenç, syýahat we gezelenç
 • Girls Fleece Jacket – Zip Up Fleece Womens

  Gyzlar eşikli eşik - Zenan aýal-gyzlary geýiň

  • Orta agram ýüňi
  • weeňil we dem alýan
  • “Vislon” -yň doly uzynlygy
  • 2 sany el jübü
  • heatylylygy saklamak üçin biliňdäki sazlanyp bilner
  • Tekiz tikiş jikme-jiklikleri
  • Rahatlyk üçin pes göwrümli tikişler
  • Amatly togalanan aýlaw we çeňňek
  • Çalt guratýan we uzalýan mata
  • Mata bedeni: Dermana garşy mikroflise
  • Çotga gözenegiň arkasy bilen termiki uzaldylan orta ýüň
  • Gyş paltosynyň aşagynda ýeňil penjek ýa-da gatlak hökmünde ulanyň
 • Mens Full Zip Fleece Jacket

  Erkekler üçin doly eşikli penjek

  • Qualityokary hilli mikroflizden ýasalan penjek.
  • Antipeeling prosesi bilen.
  • Işleriň ähli görnüşleri üçin amatly we amaly ýyly.
  • Zipiň doly ýapylmagy.
  • Elastik çeňňek.
  • Elastik şnur.
  • Içki tikiş örtügi, has berkligi üçin berkidilen tikişler.
  • 2 sany fermuar el jübüsi
 • Men’s Full-Zip Mid Weight Fleece Jacket

  Erkekleriň doly agramly orta agramly ýüpek eşigi

  ● Duruň ýakasy
  Eňek garawully doly boýun-bili fermuar
  Ellik ellikli dostlukly zip çekiji
  Fermuar bilen ýapylýan iki aşaky gapjyk
  C Çeňňekleri we aýaklary açyň
  Hem Düzülip bilinýän çyzgy we açar bilen açyň
  ● Güýçlendirilen tirsekler
  The Düwürtige, gysgyçlara, goltuklara, ýeňlere we döşüň üstünde tekiz tikiş
  Comfortable Amatly kesilen göni dizaýn
  Body Bedeniň çyglylygy we ýylylygy dolandyrmak
 • Men’s 1/4 Zip Fleece Pullover

  Erkekleriň 1/4 Zip Fleece Pullover

  Wind windeliň şarpygy bilen dik durmak
  Ven Howa çalşygyny dolandyrmak üçin çärýek zip boýny
  Tekiz tikiş gurluşygy
  ● Klassiki görnüşde gaty ýumşak, uzyn ýeňli ýüň
  ● Ellikli dostlukly fermuar fermuar garaagey
  Asma aýlaw
  ● Inçe laýyk
  ● Boýnuňy gysmak
  Low Pes temperatura we güýçli ýeller üçin ajaýyp
  Complete Yssy aýlarda doly rahatlyk, hereket aňsatlygy we dem almak üçin aşa ýumşak, ýeňil mikro ýüň materialyny ulanyp ýasalan
  Time Wagtyň synagyndan durjakdygyňyz üçin gaty çydamly
  Comfortable Amatly amatlylyk we amatlylyk üçin ýarym zip we goşmaça uzaldyldy
12 Indiki> >> Sahypa 1/2