• Waterproof Bomber Jacket Navy

  Suw geçirmeýän Bomber penjek deňiz floty

  • Geýijini gury we elementlerden goramak üçin suw geçirmeýän
  • Goşmaça goragy üpjün etmek üçin kranlar
  • malylylyk izolýasiýasy üçin düşek
  • Easyeňil girmek üçin öň tarapy açyň
  • Telefon jübüsi
  • Easyeňil girmek üçin öň zip açmak
  • Saklamak üçin 4 jübü
  • Iň soňky eşik rahatlygy üçin gapdal elastik bel
  • Ygtybarly ýerleşdirmek üçin elastik çeňňekler
 • Fleece Lined Winter Coat Navy

  “Fleece” gyş palto deňiz floty

  • Geýijini gury we elementlerden goramak üçin suw geçirmeýän
  • Geýeniň sowuk, gurak we amatly bolmagy üçin bedenden çyglylygy çekmek üçin dem alýan mata
  • Goşmaça goragy üpjün etmek üçin kranlar
  • Goşmaça ýylylyk we rahatlyk üçin ýüplük asma
  • Saklamak üçin 4 jübü
  • Jübüleri gysylan
  • Telefon jübüsi
  • Elementlerden goramak üçin goşa tupan urmagy
  • Çalt we aňsat girmek üçin iki taraplaýyn zip
  • Goşmaça işlemek üçin kapoty gaplaň
 • Mens Quilted Jacket Black

  Erkekler penjek gara

  • Suwuň aralaşmagynyň öňüni alýan lentalar bilen suw geçirmeýän
  • Geýeniň sowuk, gurak we amatly bolmagy üçin bedenden çyglylygy çekmek üçin dem alýan mata
  • heatylylygy duzamak we ýylylygy ýokarlandyrmak üçin doly hatarlanan we örtülen
  • Goşmaça ýylylyk we rahatlyk üçin ýüplük asma
  • Saklamak üçin 4 jübü
  • Elementlerden goramak üçin tüweleýiň öň tarapy
  • Goşmaça işlemek üçin kapoty gaplaň
  • Ygtybarly ýerleşdirmek üçin çeňňek we aýlawly gysgyçlar
 • Waterproof Insulated Parka Jacket Navy

  Suw geçirmeýän izolýasiýa edilen Parka penjek deňiz floty

  • Geýijini gury we elementlerden goramak üçin suw geçirmeýän
  • Goşmaça goragy üpjün etmek üçin kranlar
  • malylylyk izolýasiýasy üçin düşek
  • Easyeňil girmek üçin öň tarapy açyň
  • Çalt we aňsat girmek üçin iki taraplaýyn zip
  • Saklamak üçin 6 sany jübü
  • Telefon jübüsi
  • El bilen işleýän jübüler
  • Goşmaça işlemek üçin kapoty gaplaň
 • Black Bomber Jacket

  Gara Bomber penjek

  • Suw geçirmezligi üçin lentalar bilen suw geçirmeýän we dem alýan
  • heatylylygy duzamak we ýylylygy ýokarlandyrmak üçin doly hatarlanan we örtülen
  • Goşmaça ýylylyk we rahatlyk üçin ýüplük asma
  • Saklamak üçin 4 jübü
  • Elementlerden goramak üçin tüweleýiň öň tarapy
  • Goşmaça işlemek üçin kapoty gaplaň
  • Ygtybarly ýerleşdirmek üçin çeňňek we aýlawly gysgyçlar
  • Suwuň çydamly matasy, matanyň üstünden suw monjuklary
 • Black Puffer Jacket for Men

  Erkekler üçin gara puffer penjek

  • lightagyş ýagmagyna garşy durmak üçin duş geçirmeýän
  • weeňil we amatly
  • Içki ýumşak örtük duzaklary, ýylylygy we elementlerden goralmagyny çalt saklaýar
  • Saklamak üçin 3 jübüt
  • Goşmaça howpsuzlyk üçin poçta jübüsini ygtybarly ediň
  • Amatly açmak / ýapmak üçin tersine zip
  • Çyzgy sazlanylýan çeňňek
  • Amatly amatly dizaýn
 • Men’s Puffer Jacket Black

  Erkekleriň puffer penjek gara

  • heatylylygy duzamak we ýylylygy ýokarlandyrmak üçin doly hatarlanan we örtülen
  • warmylylygy we rahatlygy hödürleýän içerki ýumşak örtük
  • Premium suwa çydamly mata
  • Çyzgy sazlanylýan çeňňek
  • Saklamak üçin 5 jübü
  • Korporatiw reňkleriň aňsat birleşmegi üçin gök, gyzyl we hek ýaşyl çalşylýan zip çekijiler üpjün edilýär
  • Jübüleri gysylan
  • Ygtybarly ýerleşdirmek üçin elastik çeňňekler
  Allhli ziplere berkidilen ýeňil gysgyçlar
 • Women’s Long Down Jacket – Down Parka

  Aýallaryň uzyn köýnek - Down Parka

  • weeňil, ykjam we ýokary dem alýan penjek
  • Şemala çydamly gurluşyk
  • Iň amatly ýylylygy saklamak üçin enjamlaşdyrylan dizaýn
  • Kesgitli kapot
  Ellikli dostlukly zolakly doly uzynlygy 2 taraplaýyn öň fermuar
  • Garnituralar üçin iki sany uly fermuar el jübüsi
  • Geýmegiň rahatlygyny kepillendirmek üçin elastik çeňňekler
 • Men’s Featherless Insulated Jacket

  Erkekleriň ýeleksiz izolýasiýa penjek

  • Suwuň çydamly görnüşi çygly gardan we gardan goraýar
  • Eňek garawulynyň öňündäki fermuar ýapylmagy
  • Iki sany fermuarly jübiňiz gymmat bahaly zatlaryňyzy howpsuz saklaýar
  • ýakanyň nagşy
  • Elastik daňy we gysgyçlar
  • Merkeziň öň tarapynda we jübüsinde açylýan turbalar
  • Gatnaşykly, ýeňil we ýyly kurtka gatlak ýa-da özbaşdak
 • Women’s Lightweight Down Puffer Jacket

  Aýallaryň ýeňil aşaky puffer penjek

  • Kerpiçden ýasalan nagyş we aşgazana garşy durmak üçin çydamly sapak ulanýar
  • Iki sany fermuar elde işleýän jübü
  • Iki sany içki el jübüsi
  • Berkidilen kapot
  • Merkeziň öňündäki fermuar ýapylmagy
  • Çeňňeklerde we aýaklarda elastik baglanyşyk
  • onlyeke-täk penjek hökmünde geýinmek ýa-da dagdan bu eserden has köp peýdalanmak üçin orta gatlak hökmünde işlemek üçin niýetlenendir.
 • Men’s Down Padded Jacket

  Erkekleriň aşagyndaky eşik

  • weeňil, ykjam we ýokary dem alýan penjek
  • Şemala çydamly gurluşyk
  • Çydamly suwy goraýjy (DWR) bilen bejerilende, damjalar monjuk bolar we matadan togalanar. Lightagyş, ýa-da ýagyşyň çäkli täsiri
  • Iň amatly ýylylygy saklamak üçin enjamlaşdyrylan dizaýn
  • Düzülip bilinýän ses bilen aýrylýan kapot
  Ellikli dostlukly zolakly eňek we eňek garawully doly fermuar
  • Garnituralar üçin 2 sany uly fermuarly jübü
  • 1 sany uly fermuar döş jübüsi
  • Geýmegiň rahatlygyny kepillendirmek üçin daňylan gysgyçlary we gysgyçlary uzadyň
  • Işjeň, sowuk howa, açyk howada gözlegçiler üçin ajaýyp izolýasiýa warianty
 • Men’s Hooded Down Sweater Jacket

  Erkekleriň aşagyndaky switer penjek

  • Pyýada ýöremek, daga çykmak ýa-da lykiada typmak üçin ekologiýa taýdan arassa izolýasiýa
  • Janly çekilmedik gazlardan aşaky izolýasiýa
  • Gaýtadan işlenen zolak poligonlarda bili azaltmaga kömek edýär
  • DWR gutarnykly ýagyşy ýagyşdan goraýar
  • izolýasiýa kapot, ýylylygyň ýitmegini azaltmaga kömek edýär we ýelden goraýar
  • Adaty eşik orta gatlak ýa-da özbaşdak kurtka hökmünde geýilip bilner
  • 2 sany el jübü
  • Elastikleşdirilen sazlanylýan gysgyçlar we aýak