“Fuzhou Chuantuo Trading Co., Ltd.”

Ajaýyp dizaýnyň güýjüne ynanýan dizaýn studiýasy.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Fuzhou / Hytaýda ýerleşýän kompaniýamyz daşarky eşikler we iş eşikleri önümleriniň köpüsini öndürýär: penjekler, softshells, beden ýuwujy enjamlar, polýar ýüpekler, ýagyş palto, penjiräni döwmek, ýokary görünmek, balak, apron we ş.m.

Giň gerimli çylşyrymly eşikleri öndürmekde tejribe we nou-hau birleşdirip, zawodymyz ýokary hilli adaty önüm öndürmek üçin möhüm çeýeligi we reaktiwligi sebäpli ýörite öndürilen iş eşiklerini, formalary, daşky eşikleri we ýagyş eşiklerini öndürmekde ýöriteleşdi. Doly awtomatiki we iň soňky ulgam bolan maşynlar bilen 7000 m2 önümçilik meýdançalarymyz bar. Önümçilik kuwwatymyz ýylda 600 000 bölek.

MISSION: Hil, innowasiýa, daşky gurşawa duýgur, adam saglygy üçin goragly we tygşytly eşik öndürýän nusgawy kompaniýa hökmünde hyzmat etmek.

“Trustop Garments” yzygiderli hil öndürijiligi we hyzmaty müşderimiziň isleglerinden has ýokarydyr.

Innowasiýa
%
Ykdysady
%

SIZI. TALAPLARY, YZ, GYMMATLARYMYZ

Ynam

Islendik täze taslamadan öň tehniki-ykdysady esaslandyryş edýäris. Önümçiligiň gidişi barada sargyt boýunça size habar berýäris we iň gowy möhletleri berjaý edýäris.

Hil

Çig maldan (Oeko-Tex kepillendirilen matalar, Madeira keşdeli sapaklar we ş.m.) marka usuly bilen tikin işine çenli önümçiligiň her ädiminiň hiliň iň gowy ölçeglerine laýyk gelýändigine aýratyn üns berýäris.

Bäsdeşlik

Projectshli taslamalar üçin bazaryň hakykatyny gowy bilýäris, şonuň üçin sargyt tassyklanylandan soň bäsdeşlik bahalaryny we firmasyny hödürleýäris. Teklipimizi önümiň ýerleşişine laýyklaşdyrmak üçin taslamaňyzyň tehniki jikme-jiklikleri (matalar, özleşdirmeleriň görnüşi…) bilen kömek edip bileris.

KERTIFIKATLAR

certificate03
certificate02
certificate01