• Men’s Waterproof 3-in-1 Winter Jacket

  Erkekleriň suw geçirmeýän 3-den 1-e çenli gyş penjek

  • Merkeziň öň tarapy kontrastly plastmassa fermuar
  • Içki fermuar flap
  • Merkeziň öň tarapy kümüş şöhlelendiriji çap edilen zolakly kontrastly plastmassa fermuar
  • Has pes kontrastly plastmassa fermuar jübüleri
  • Aşaky gizlenen kontrastly plastmassa fermuar jübüleri
  • Içerki metbugat jübüsi
  • Çyzgy we daşarky şnurlar bilen kapotdan aýryp bolýar
  • Çeňňek we aýlaw ýapylmagy bilen sazlanyp bilinýän laminirlenen çeňňek tablisalary
  • Çeňňeklere kontrastly baglanyşyk
  • Içki şnurlar bilen elastik çyzgy
  • Yza çekildi
  • şöhlelendiriji turbalaryň azalmagy
 • Men’s Winter Coat & Jacket

  Erkekleriň gyş palto we penjek

  • Merkeziň öň tarapy kontrastly plastmassa fermuar
  • Içki fermuar flap
  • Merkeziň öň tarapy kümüş şöhlelendiriji çap edilen zolakly kontrastly plastmassa fermuar
  • Has pes kontrastly plastmassa fermuar jübüleri
  • Aşaky gizlenen kontrastly plastmassa fermuar jübüleri
  • Içerki metbugat jübüsi
  • Çyzgy we daşarky şnurlar bilen kapotdan aýryp bolýar
  • Çeňňek we aýlaw ýapylmagy bilen sazlanyp bilinýän laminirlenen çeňňek tablisalary
  • Çeňňeklere kontrastly baglanyşyk
  • Içki şnurlar bilen elastik çyzgy
  • Yza çekildi
  • şöhlelendiriji turbalaryň azalmagy
 • Men’s Waterproof 3-in-1 Ski Jacket

  Erkekleriň suw geçirmeýän 3-den 1 ly Skia kurtkasy

  • Doly dem alýan we suw geçirmeýän, üýtgeýän, çygly howa üçin iň esasy seçim
  • Iň oňat we çygly howany goramak üçin doly sazlanyp bilinýän we saklanýan kapot
  • Dem almak üçin taffeta we tor örtükleri bilen rahat we täze boluň
  • Esasy zatlar howpsuz saklanýar we barmaklar iki el jübüsinde tagamly bolýar
  • Düzülip bilinýän gysgyçlar we goşa çekimli aýlaw bilen laýyk gelýän ýer tapyň
  • Adaty laýyklyk gatlaklar bilen gowy işleýär
  • Has uly artikulýasiýa sebäpli çäksiz hereketden lezzet alyň
 • Women’s 3-in-1 Waterproof Hiking Jacket

  Aýal-gyzlar 3-den 1-e suw geçirmeýän gezelenç

  • Suwuň çydamly görnüşi
  • Tapylan tikişler we ýeňli ýeňler
  • Güýçlendirilen tehniki kapotda ulaldy
  • Içki tupan eňek garawuly bilen çişýär
  • 2 sany aşaky jübü
  • “Velcro” sazlap bolýan gysgyçlar we şok şnury
 • 3-in-1 Women’s Ski Jacket

  3-den 1-e çenli aýallar ly Skia penjek

  • Suw geçirmeýän - 5000 mm gidrostatik kelleli tupan galkan tehnologiýasy
  • Tapylan tikişler - doly suw geçirmeýän we dem alýan ýerine ýetiriş
  • Rollaway kapot - ýagyşda goşmaça örtük
  • Düzülip bilinýän çeňňekler - sowuklygy ýapyň
  • Aýyrylýan içki penjek - sizi ýyly we rahat saklaýar
  • 2 sany gysylan el jübüsi
 • Men’s 3-in-1 Waterproof Hiking Jacket

  Erkekleriň 3-den 1-e suw geçirmeýän gezelenç kurtkasy

  • Suwuň çydamly görnüşi
  • Tapylan tikişler we ýeňli ýeňler
  • Güýçlendirilen tehniki kapotda ulaldy
  • Içki tupan eňek garawuly bilen çişýär
  • 2 sany aşaky jübü
  • “Velcro” sazlap bolýan gysgyçlar we şok şnury
 • 3-in-1 Men’s Winter Jacket

  3-den 1-e çenli erkekleriň gyş eşigi

  • Suw geçirmeýän, ýel geçirmeýän we dem alýan daşky mata
  • Doly möhürlenen
  • Geljekdäki boýag örtügi
  • Düzülip bilinýän göwrüm we görüş meýdany bilen aýrylýan kapot
  • ýakasyndaky kapot taýaklary
  • 2 el jübüsi, içki jübü
  • Çyzgy bilen sazlanyp bilinýän hem
  • “Velcro” sazlap bolýan gysgyçlar
 • Women’s 3-in-1 Interchange Jacket

  Aýal-gyzlar 3-den 1-e çalyşýan penjek

  ● Doly dem alýan we suw geçirmeýän, üýtgäp bilýän, çygly howa üçin iň esasy seçim
  The Çygly howany goramak üçin iň oňat we güýçlendirilen doly sazlanyp bilinýän we saklanýan kapot
  Dem Dem almak üçin taffeta we tor örtükleri bilen rahat we täze boluň
  Essential Esasy zatlar howpsuz saklanýar we barmaklar iki sany el jübüsinde tagamly bolýar
  Adjust Düzülip bilinýän gysgyçlar we goşa çekimli aýlaw bilen dogry laýyklygy tapyň
  ● Adaty gabat geliş gatlaklar bilen gowy işleýär
  Greater Has uly artikulýasiýa sebäpli çäksiz hereketden lezzet alyň
 • Men’s 3-in-1 Parka Jacket

  Erkekleriň 3-den 1-lik Parka penjek

  • Funksiýa 3-in-1 dizaýny bilen moda öňe sürülýän kurtka
  • Daşky gabyk matasy ýelden we gardan goraýar
  • Aýyrylýan liner kurtka ýylylyk we rahatlyk üçin ýüň
  • Integrirlenen kurtka kapot jübütleri, kelläni doly örtmek üçin üznüksiz
  • Daşarky el we içki döş jübüleri ellik we telefon
 • Women’s 3-in-1 Water-Resistant Jacket

  Aýallaryň 3-den 1-e suwa çydamly penjek

  ● 3 Kurtkada - Üç ýoly geýiň, daşky suw geçirmeýän gabyk, içki ýyly ýeňil penjek we ikisem suw geçirmeýän we ýylylyk üçin bilelikde
  ● Dem alýan - mata, salkyn we rahat saklap, deriden derlemäge mümkinçilik berýär. 2000g bahasy
  ● Suw geçirmeýän - ortaça ýagyş üçin amatly 24 sagadyň dowamynda 2000 mm ýagyşa garşy durmak üçin synag
  Ipped Ziplenen jübüler - amatly we ygtybarly saklamak üçin
  ● Düzülip bilinýän gysgyçlar - “Velcro” berkidilmegi bilen aňsatlyk bilen sazlanyp bilner
  Orm Tupan urmagy - Zip mehanizmini ýapyp, şemalyň ýa-da ýagyşyň zipiň içine girmeginiň öňüni alýar
  ● Mikroflise - Agramsyz ýylylygy üpjün edýän gaty ýeňil ýüň
 • Men’s 3-in-1 Waterproof Jacket

  Erkekleriň 3-den 1-e suw geçirmeýän penjek

  • Suwuň çydamly görnüşi
  • Tapylan tikişler we ýeňli ýeňler
  • Güýçlendirilen tehniki kapotda ulaldy
  • Içki tupan eňek garawuly bilen çişýär
  • 2 sany aşaky jübü
  • “Velcro” sazlap bolýan gysgyçlar we şok şnury